Styrelsesvedtægter

Styrelsesvedtægten gælder alene for fritids- og ungdomsklubber i Albertslund Kommune


Der er 3 forskellige typer klubber i Albertslund: fritidsklubber, fælles ungdomsklub og væresteder.

Fritidsklubber
Fritidsklubber er for børn fra 3./4. klasse til og med 7. klasse (ca. 10 til og med 13 år).

Albertslund Ungdomsklub
Ungdomsklubben er for unge fra 14 år til og med 17 år.
Det er gratis at komme i Albertslund Ungdomsklub. Der er ungdomsklubafdelinger i 6 af kommunens 7 klubber - og alle unge over 14 år er velkomne i alle afdelinger og til alle aktiviteter og arrangementer i ungdomsklubben.

Væresteder
Væresteder er for børn og unge mellem 10 og 23 år.

Den væsentligste forskel mellem klubber og væresteder er, at det er gratis at komme i værestederne, men her skal de unge betale fuld pris, hvis de skal på tur ud af huset eller deltage i andre aktiviteter.