Indmeldelse og udmeldelse

Indmeld eller udmeld dit barn af en klub


Indmeldelse

Hvis du ønsker at melde dit barn ind i en klub, skal du henvende dig til den klub, som du ønsker at melde dit barn ind i. Hvis indmeldelse i klub skal ske, når tiden i SFO er slut - se venligst under "Fra SFO til klub".

Du skal betale et beløb hver måned for at dit barn kan gå i fritidsklub. Det er dog kommunen, der betaler langt størstedelen af udgifterne til fritidsklubben. Du skal ikke betale, hvis dit barn går i et værested eller i ungdomsklubben.

Børn og unge optages i klub efter følgende prioritering

Hvis du ønsker at melde dit barn ind i en fritidsklub er udgangspunktet, at alle børn/unge har lige ret til en klubplads.

Dog har alle 3. klassebørn fortrinsret til en relevant fritidsklubplads pr. 1. maj hvert år.

Børnene vil få tilbudt en relevant plads efter følgende prioritering:

  • Mulighed for gruppevis overflytning sammen med klassekammerater
  • Individuelle ønsker
  • Antallet af ledige pladser

Der er ikke særlige kriterier for unges indmeldelse i ungdomsklubben, da alle unge til hver tid er velkomne indenfor ungdomsklubbens åbningstid.

Plads i en klub i en anden kommune

Forældre kan få tilskud til en klubplads i en anden kommune end Albertslund Kommune. Tilskuddet ydes fra den dag man er berettiget til en klubplads i Albertslund Kommune. Tilskuddet kan ydes indtil den unge fylder 18 år.

Du kan få nærmere besked om tilskuddet størrelse, hvis du henvender dig til Skoler & Uddannelse på tlf. 43 68 68 68.

Børn og unge fra andre kommuner

Børn og unge fra andre kommuner end Albertslund Kommune kan optages på venteliste til en klubplads i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune kan lukke for optagelse på venteliste hvis:

Antallet af børn og unge fra andre kommuner, der ønsker optagelse på ventelisten, overstiger 1 % af det samlede antal pladser i fritids-, junior- og ungdomsklubber i Albertslund Kommune
Væsentlige hensyn til børn og unge fra Albertslund Kommune ellers ville blive tilsidesat
Unge kan kun stå på venteliste eller få tilbudt plads indtil de fylder 18 år

Udmeldelse

Hvis du vil melde et barn/en ung ud af klubben, skal du gøre det gennem Den Digitale Pladsanvisning. Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Udmeldelse er ikke nødvendig, hvis dit barn fortsætter i ungdomsklubben efter det fyldte 14. år, så sker overflytningen automatisk.

Hvis barnet /den unge senere skal meldes ind i fritidsklubben igen, skal du sende en fornyet ansøgning om optagelse til klubbens leder.

Du kan få yderligere oplysninger hos Borger & Ydelsescentret på tlf 43 68 68 68 eller e-mail: Borgerservice@albertslund.dk (Skriv "Pladsanvisningen" i emnefeltet).