Familieskolen

Familieskolen er et flerfamilietilbud til familier i Albertslund Kommune med børn i alderen 5-16 år. Målet med et forløb i Familieskolen er, at forældre til elever i skolemæssige vanskeligheder får redskaber til og deltager i en proces, der betyder, at barnet får en bedre trivsel.


Familieskolen kan være relevant for familier:
- der har svært ved at få sit barn i skole
- hvis barn ikke trives i undervisningen og er ked af at gå i skole
- hvis barn ofte kommer i konflikt med andre
- som mangler redskaber til at hjælpe sit barn
- har et sårbart barn
- hvis barn har svært ved forandringer

I Familieskolen har forældre mulighed for at:
- få øje på, hvad barnet er god til eller har brug for hjælp til
- afprøve forskellige metoder, der kan hjælpe barnet videre
- opdage hvordan barnets omgivelser har indflydelse på trivslen
- arbejde sammen med, og dele viden og erfaring med andre familier
- få indsigt i egne mønstre, vaner og ressourcer
- skabe netværk til andre familier i lignende situationer

Familieskolens dagligdag tager udgangspunkt i almindeligt skolearbejde sammen med andre forskellige aktiviteter. Både forældre og medarbejdere i Familieskolen er med til at undervise børnene. Familieskolen har et tæt samarbejde med den skole, barnet går på til hverdag. Det er barnets egen skole, der sørger for undervisningsmaterialer.

Forløbet i Familieskolen varer 16 uger. Forældre deltager i Familieskolen 3 dage om ugen:

  • 2 dage sammen med eget barn og sammen med andre familier i tidsrummet kl.8.30-14
  • 1 dag om ugen, hvor det er er forældrene alene. Denne dag varer 4 timer.

Når forløbet i Familieskolen slutter, er barnet tilbage i egen klasse på fuld tid. Familieskolens medarbejdere indgår i et opfølgningsarbejde, hvor barnet følges det næste halve år med besøg på skolen og i tæt samarbejde med lærerne.

 

Medarbejdere i Familieskolen

Rikke Hessellund, Familieskonsulent

Dorthe Æbelø, Familiekonsulent

Laila Andersen, Psykolog

 

Familieskolen, Svanens Kvt.24, 2620 Albertslund

tlf.:23317230  

mail: familieskolen@albertslund.dk