Sprogindsatsen

I Albertslund er sprogarbejdet en af grundstenene i dagtilbuddets pædagogik


Målet er at alle børn udvikler gode sproglige og kommunikative kompetencer. Et rigt sprog og gode kommunikative færdigheder er betydningsfulde for børn i deres samvær med andre, i legen og i udforskningen af verden – både i dagtilbuddet og i børnenes videre uddannelse.

Dagtilbuddene lægger vægt på at give børnene mulighed for daglige dialoger og for at opleve glæden ved bruge og lege med sprog i mangfoldige aktiviteter.

Pjece om sprogindsatsen