Virksomhedsplan og strategier


Strategien er vores fælles udgangspunkt, men skal føres ud i livet på vidt forskellige måder, der passer til børn, voksne og rammerne i den enkelte institution.

I Albertslund er samarbejde et nøgleord. Denne strategi er bl.a. en trædesten for udvikling af stærke partnerskaber om børn, hvor pædagoger, andre fagpersoner og forældre hver især bidrager til børns trivsel og læring.

I Albertslund ser vi forskellighed som en styrke. Børn skal opleve, at man kan leve på vidt forskellige måder og bidrage til fællesskabet på mange måder. De voksne skal anerkende børnene og møde dem med oprigtig interesse for deres synspunkter og oplevelse af verden. Børnene skal erfare, at de kan være med til at påvirke livet i kommunen.

Strategien sætter også fokus på systematisk dokumentation fra praksis. Dokumentation skal være grundlag for udviklingen af det pædagogiske arbejde og være et redskab, når vi skal argumentere for vores pædagogiske valg. Vi skal nemlig både træffe gode, fagligt funderede valg og kunne forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.

Læs Pixi udgaven af udviklingsstrategien 2016-2022 

Læs den lange udgave af udviklingsstrategien 2016-2022 

 

 

Virksomhedsplanen er gældende for det samlede dagtilbudsområde. Den skal skabe fælles retning og ramme for vores mål og handlinger. Viksomhedsplanen er limen, som operationelt binder os sammen i en stærk faglighed til gavn for vores børn, familier og medarbejdere.

 

Læs Virksomhedsplan 2018-2019

 

Økologisk mad

I vores institutioner spiser børnene sund, økologisk mad som f.eks. grøntsager og fuldkorn. Både vuggestue- og børnehavebørn får tilbudt frokost og mellemmåltid, når de er i institution. Mad spiller en central rolle i institutionernes liv og pædagogik, derfor lærer børnene, hvor den kommer fra, og hvad der sker i processen fra jord til bord.

Læs Albertslund Kommunes Madpolitik her

Bevægelse og leg

Fysisk aktivitet er også et væsentligt aspekt af vores dagtilbud. De fysiske aktiviteter vi laver med børnene understøtter deres udvikling af kropslige færdigheder, og gennem leg får børnene en positiv indstilling til det at bevæge sig.

Læs Albertslund Kommunes Bevægelsesstrategi her

Hvert år arrangerer pædagogerne i kommunens dagplejer, daginstitutioner og skolefritidsordninger en børnefestuge under devisen "Børn og voksne gør noget sammen". 

Børnefestugen foregår på festpladsen, der også omfatter en teltlejr, hvor et stort antal børn og voksne overnatter i ugens løb. Hvert år er der et tema, som for eksempel eventyr eller vikingetiden, og der serveres økologisk mad. Alt i alt deltager omkring 3.000 børn i festugen, og forældrene møder talstærkt op til grillaftener.

Du kan læse mere på Børnefestugens hjemmeside.

I kvalitetsrapporten er der blandt andet samlet oplysninger om sprogvurderinger, antallet af sene skolestartere, sygefravær, antallet af pædagogiske medarbejdere pr. barn og uddannelsesniveauet hos det pædagogiske personale i alle institutioner i Albertslund.

Formål

Baggrunden for kvalitetsrapporten er, at regeringen og KL i økonomiaftalen 2010 besluttede, at kommunerne hvert andet år skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet.  Det er KL der har lavet skabelonen til kvalitetsrapporten, som Albertslund og 34 andre kommuner bruger. Dermed kan Albertslund også sammenligne sig med disse kommuner.

 

Læs kvalitetsrapporten 2018

Læs kvalitetsrapporten 2015

 

 

Målet er at alle børn udvikler gode sproglige og kommunikative kompetencer. Et rigt sprog og gode kommunikative færdigheder er betydningsfulde for børn i deres samvær med andre, i legen og i udforskningen af verden – både i dagtilbuddet og i børnenes videre uddannelse.

Dagtilbuddene lægger vægt på at give børnene mulighed for daglige dialoger og for at opleve glæden ved bruge og lege med sprog i mangfoldige aktiviteter.

Pjece om sprogindsatsen

Du finder beredskabsplanen m.m. her