Tilskud

Du kan få tilskud til at få dit barn passet hos en godkendt privat passer.


Albertslund Kommune er forpligtet til at yde tilskud til forældre, der ønsker deres børn passet privat. Med privat pasning menes at forældre indgår en kontraktlig aftale med en juridisk gyldig udføreperson om pasning af deres barn.

Ansøgeren

For at få tilskud skal nedenstående krav skriftligt dokumenteres at være opfyldt:

 • Ansøgeren skal bo i Albertslund Kommune
 • Barnet skal enten allerede benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, eller være optaget i et dagtilbud men ikke være startet endnu

Albertslund Kommune skal godkende den kontraktlige aftale og føre tilsyn med, at aftalens indhold efterleves.

Udførepersonen

Den private dagplejer/udførerperson kan maksimalt passe fem børn.

Barnet

Albertslund Kommune yder tilskud til børn i alderen fra 24 uger til 2 år og 10 måneder.

Albertslund Kommune kan beslutte ikke at yde tilskud hvis hensynet til barnet taler for, at barnet optages i et dagtilbud efter bestemmelserne om særlig støtte til børn og unge.

Tilskud

Tilskuddet ydes for en periode på minimum 12 uger og maksimum et halvt år ad gangen. Fornyelse af tilskud sker ved fornyet ansøgning.

 Tilskuddet beregnes således:

 • Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning, og maksimalt 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe
 • Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand
 • Der yder kun tilskud til privat pasning på fuld tid, dvs. 48 t. pr. uge
 • Der gives ikke tilskud til forældres pasning af egne børn
 • Tilskud udbetales månedligt forud
 • Tilbagebetaling af tilskud sker, hvis aftalen opsiges eller ophører, og der allerede er udbetalt tilskud for perioden
 • Tilskuddet ophører hvis:
 • Det via kommunalt tilsyn konstateres, at det private pasningstilbud ikke lever op til de i kontrakten (mellem forældre og privat udføreperson) indgåede aftaler og retningslinier
 • Det via kommunalt tilsyn konstateres, at det private pasningstilbud ikke lever op til formålsbestemmelsen vedrørende dagtilbud

Albertslund borgere kan søge om tilskud til privat pasningsordning. Klik her