Godkendelsekriterier

Du kan få tilskud til at få dit barn passet hos en godkendt privat passer.


1. Kommunalbestyrelsen har besluttet at forældre IKKE kan få tilskud til at passe deres egne børn.

2. Ønsker man at få sit barn passet privat skal man gennemlæse godkendelseskriterierne og fremsende en skriftlig aftale med en privat udførerperson til Børn, Sundhed & Velfærd, hvoraf det fremgår hvordan man vil leve op til de krav Albertslund Kommune via godkendelseskriterierne stiller.

3. Albertslund Kommune,ved ledelsen af Dagplejecenteret, vurderer aftalen i forhold til kravene i godkendelseskriterierne, og aflægger besøg på den adresse, hvor pasningen skal foregå, og taler med både forælderne og den person der skal udføre pasningen.

4. Derefter udarbejdes der en samlet skriftlig vurdering, hvorefter direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd afgør, om aftalen kan godkendes. Hvis aftalen kan godkendes får forælderen skriftlig besked herom med det samme. Hvis aftalen ikke kan godkendes, får forælderen også skriftlig besked med det samme, sammen med en begrundelse for afslaget.

5. Afslag på en aftale kan påklages overfor kommunalbestyrelsen der er eneste ankemyndighed i disse sager

Har du spørgsmål til om privat pasning er du velkommen til at kontakte Dagplejecenteret 43683333, e-mail: dagplejen@albertslund.dk eller kontakte Afdeling for Dagtilbud på 4368 6868, e-mail: dagtilbud@albertslund.dk

 

Der finder skema til godkendelse af Privat børnepasser på linket: Privat passer