Aftalen

Du kan få tilskud til at få dit barn passet hos en godkendt privat passer.


Aftalen mellem forældre og udførerperson skal være skriftlig, og den skal godkendes af Albertslund Kommune.

Hvis forældrene ansætter en person til at varetage pasningen – og dermed bliver arbejdsgivere – skal aftalen indeholde en beskrivelse af:

 • Lønnens størrelse, arbejdets art, arbejdstid, rettigheder med hensyn til betalt ferie, forhold under sygdom og opsigelsesvarsel
 • Hvem aftalen indgås med (forældrenes navn og adresse) og (udførepersonens navn, adresse og CVR-nummer)
 • Pasningsadressen og telefonnummer, det vil sige en præcisering af hvor pasningen foregår
 • Navn og cpr.nr. på barnet/børnene (Der kan opnås tilskud til maximum 3 børn pr. husstand)
 • Forventet pasningsperiode
 • Børnenes pasningsbehov
 • Betalingen for pasning pr. måned (hvilke udgifter søges dækket ved hjælp af tilskuddet)
 • Kontaktperson
 • Ansættelsesbevis, afklaring vedrørende beskatning, ATP og arbejdsmarkedsbidrag
 • Oprettelse af CVR-nummer hos Told/Skat
 • Pasning i ferier
 • Arbejdsskadeforsikring

Hvis forældrene vælger at få deres barn/børn passet i et etableret privat tilbud, det vil sige hos en selvstændig erhvervsdrivende, skal forældrene dokumentere hvilke udgifter de vil have til det private tilbud. Derudover skal aftalen indeholde en beskrivelse af ovenstående, samt:

 • Aftalt bruttoydelse for børnepasningen
 • CVR-nummer
 • Pasning ved sygdom
 • Hvor pasningen foregår

Der er følgende muligheder for hvor pasningen fysisk kan finde sted:

 • I udførerpersonens eget hjem – så længe det opfylder godkendelseskriterierne og er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • I andre lokaler, så længe det opfylder godkendelseskriterierne og er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Planlovens bestemmelser om placering af støjfølsomme erhverv
 • I forældrenes eget hjem, så længe det opfylder godkendelseskriterierne og er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt