Visitationsregler

Visitationsregler for optagelse af børn i dagtilbud 0-5 år.


Ifølge Dagtilbudslovens §23 og §27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er over 26 uger gamle. Pladsgarantien giver forældre garanti for en plads senest 3 måneder efter opskrivning på venteliste. Barnet kan tidligst noteres på venteliste fra 3 måneders alderen. 

 

Visitationsregler