Når du har modtaget tilbud om institutionsplads

Sådan accepterer eller afviser du et tilbud


Hvis du er interesseret i den tilbudte institutionsplads, skal du inden svarfristen som fremgår af tilbuddet,  acceptere eller afvise tilbuddet  via Digital Pladsanvisning. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden nævnte tidsfrist, vil pladsen blive tilbudt et andet barn.

For at besvarer tilbuddet  skal du logge på med NemID.

 Besvar tilbud om institutionsplads