Klage


Hvis du ønsker at klage over den institutionsplads dit barn har fået eller over dit barns placering på ventelisten, skal du sende en mail til bsv@albertslund.dk. (Skriv "Klage over institutionsplads" i emnefeltet).