Fra vuggestue til børnehave

Forældrebetalingen følger barnets alder uanset i hvilken gruppe barnet fysisk er placeret


I børnehusene er aldersgrænserne mellem vuggestue og børnehave flydende. Forældrebetalingen følger barnets alder uanset i hvilken gruppe barnet fysisk er placeret:

Vuggestuetakst til og med 2 år og 9 måneder gamle og børnehavetakst fra 2 år og 10 måneder gamle.

Flytning af børn mellem grupperne internt i institutionen er lederens ansvar.