Ind- og udmeldelse


For at skrive dit barn op til en plads i en daginstitution eller til dagplejen skal du bruge et NemID. Du kan få hjælp til opskrivningen af dit barn ved at møde personligt op med dit NemID på Biblioteket. Har du ikke NemID kan du få udstedt et på biblioteket.

Skriv dit barn op til en plads 

Hvis du vil se dit barns indmeldelsesforhold i institution/klub, skal du bruge rubrikken "skriv dit barn op til en plads" ovenover. Herefter logger du på med NemID.

 

Du kan søge en deltidsplads hvis en af forældrene til børn i husstanden er på barsel eller forældreorlov.

Læs om deltidsplads

Har I behov for pasning ud over almindelig åbningstid, kan I søge et kombinationstilbud.

Læs om kombinationstilbud

 Der er regler for fordeling af pladser.

Visitationsregler

 

 

Du melder dit barn ud af en daginstitution eller dagplejen ved at bruge NemID.

Meld dit barn ud af en daginstitution eller dagplejen

Hvis du har skrevet dit barn op til en plads elektronisk, i den digitale pladsanvisning, kan du nemt ændre eller rette i dine ønsker ved at logge på med NemID.

Lav om i dine ønsker

Hvis du har problemer med at ændre dine ønsker i den digitale pladsanvisning, kan du henvende dig til Pladsanvisningen på 4368 6868 eller sende en mail til borgerogydelsescenter@albertslund.dk (skriv "Pladsanvisningen" i emnefeltet).

I børnehusene er aldersgrænserne mellem vuggestue og børnehave flydende. Forældrebetalingen følger barnets alder uanset i hvilken gruppe barnet fysisk er placeret:

Vuggestuetakst til og med 2 år og 9 måneder gamle og børnehavetakst fra 2 år og 10 måneder gamle.

Flytning af børn mellem grupperne internt i institutionen er lederens ansvar.

Hvis du er interesseret i den tilbudte institutionsplads, skal du inden svarfristen som fremgår af tilbuddet,  acceptere eller afvise tilbuddet  via Digital Pladsanvisning. Hvis vi ikke har hørt fra dig inden nævnte tidsfrist, vil pladsen blive tilbudt et andet barn.

For at besvarer tilbuddet  skal du logge på med NemID.

 Besvar tilbud om institutionsplads

 

 

 

 

Hvis du ønsker at klage over den institutionsplads dit barn har fået eller over dit barns placering på ventelisten, skal du sende en mail til dagtilbud@albertslund.dk  (Skriv "Klage over institutionsplads" i emnefeltet).

Ifølge Dagtilbudslovens §23 og §27 er der pasningsgaranti for alle børn, der er over 26 uger gamle. Pladsgarantien giver forældre garanti for en plads senest 3 måneder efter opskrivning på venteliste. Barnet kan tidligst noteres på venteliste fra 3 måneders alderen. 

 

Visitationsregler