Forældreinddragelse

Forældre har gode muligheder for at påvirke deres barns institution ved at deltage i forældrebestyrelser og dialogmøder


Forældrebestyrelser

Alle kommunale daginstitutioner har forældrebestyrelser. I en forældrebestyrelse sidder der typisk fem medlemmer for et år ad gangen. Institutionslederen er sekretær for forældrebestyrelsen og har ansvaret for den administrative og pædagogiske ledelse. 

Medlemmer

Det er forældrene til de andre børn i institutionen der vælger medlemmerne af forældrebestyrelsen. Derudover vælger de fastansatte medarbejdere i institutionen en til to medlemmer.

Formål

Forældrebestyrelsen træffer beslutning om:

  • Overordnede mål og principper for institutionens virksomhed
  • Principper for anvendelsen af institutionens budget
  • De pædagogiske principper
  • Indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse af leder og fast personale
  • Placering af åbningstiden inden for de rammer kommunalbestyrelsen har godkendt
  • Samarbejdet mellem institutionen og forældrene
  • Rammerne for forældrenes medvirken i institutionens hverdag

Du kan få mere information i dit barns institution.

Pjece om forældrebestyrelsen 

Dialogmøder

Der er to dialogmøder om året. Til det ene af de to årlige møder inviteres, ud over forældrebestyrelsesrepræsentanterne, også institutionslederne. På dialogmøder kan forældrebestyrelserne i de forskellige institutioner mødes med politikerne i Børne- og skoleudvalget og institutionschefen i afdelingen for Børn, Sundhed & Velfærd. Hvert møde har et hovedtema, eksempelvis rammerne for den pædagogiske udviklingen eller kommunens budget for daginstitutioner.

Er der behov for det, kan der afholdes åbne møder for alle medlemmer af forældrebestyrelsen og for alle forældrene til børnene i institutionen.

Styrelsesvedtægterne for forældrebetyrelser og dialogmøder