Forældreinddragelse

Forældre har gode muligheder for at påvirke deres barns institution ved at deltage i forældrebestyrelser og dialogmøder


Forældrebestyrelser

Alle kommunale dagtilbud og dagplejen har forældrebestyrelser. I en forældrebestyrelse sidder der typisk fem medlemmer for et år ad gangen. Lederen er sekretær for forældrebestyrelsen. 

Medlemmer

Det er forældrene til børn i dagtilbuddet, der vælger medlemmerne af forældrebestyrelsen. Derudover vælger de fastansatte medarbejdere i dagtilbuddet/dagplejen en til to medlemmer.

Formål

Forældrebestyrelsen træffer beslutning om:

  • Overordnede mål og principper for institutionens virksomhed
  • Principper for anvendelsen af institutionens budget
  • De pædagogiske principper
  • Indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse af leder og fast personale
  • Placering af åbningstiden inden for de rammer kommunalbestyrelsen har godkendt
  • Samarbejdet mellem dagtilbuddet/dagplejen og forældrene
  • Rammerne for forældrenes medvirken i institutionens hverdag

Du kan få mere information i dit barns institution.

Dialogmøder

Der er to dialogmøder om året. På dialogmøder kan repræsentanter fra forældrebestyrelserne i de forskellige dagtilbud/dagplejen mødes med politikerne i Børne- og skoleudvalget og Dagtilbudschefen. Hvert møde har et hovedtema, eksempelvis rammerne for den pædagogiske udviklingen eller kommunens budget for området.

Er der behov for det, holder vi åbne møder for alle medlemmer af forældrebestyrelsen og for alle forældrene til børnene i institutionen.

Styrelsesvedtægterne for forældrebetyrelser. Inkl. dialogmøder  

Standard forretningsorden