Børnehuse 0-5 år

Oversigt over dagtilbud i Albertslund Kommune.


 

Børn fra 2 år og 10 måneder - klub alder

Børnehuset Baunegård - Gl. Landevej 47, 2620 Albertslund

 

Børn fra 0 til 5 år

Børnehuset Brillesøen
 har to afdelinger:
Kærmosen Tranehusene 75 
Tranekæret Tranehusene 77 

Børnehuset Damgården 
har to afdelinger:
Bækken Damgårdsvej 16
Jægerhytten Damgårdsvej 22

Børnehuset Hyldespjældet Store Torv 40, 2620 Albertslund

Børnehuset Kastanjen  
Rypehusene 15 til 19, 2620 Albertslund

Børnehuset Lindegården  
Hedemarksvej 20 til 22, 2620 Albertslund

Børnehuset På Sporet
 
 har tre afdelinger:
Kanen Liljens kvarter 8, 2620 Albertslund
Trinbrættet  Vognporten 5, 2620 Albertslund 
Vognporten  Vognporten 7, 2620 Albertlund

Børnehuset Roholmhaven har tre afdelinger:
Mælkebøtten  Degnehusene 53, 2620 Albertslund
Valmuen  Degnehusene 115, 2620 Albertslund
Snerlen  Degnehusene 113, 2620 Albertslund

Børnehuset Stensmosen Stensmosevej 12, 2620 Albertslund

Børnehuset Storken Storkens kvarter 12, 2620 Albertslund

Børnehuset Sydstjernen Hjortens kvarter 9, 2620 Albertslund

Børnehuset Toftekær Egelundsvej 6C, 2620 Albertslund

Børnehuset Troldehøj Egelundsvej 6E, 2620 Albertslund 

Børnehuset Ved Vejen Gammel Landevej 47B, 2620 Albertslund