Daginstitutioner

Oversigt over dagtilbud i Albertslund Kommune.


I Albertslund er der 15 kommunale daginstitutioner, et børnehave tilbud og den kommunale dagpleje. 

Af de 15 institutioner, er de 14 integrerede og har derfor både vuggestue og børnehave. Når et barn er indmeldt i en daginstitution i Albertslund, er barnet garanteret at kunne gå der indtil SFO-start.

Daginstitutionerne kan bestå af én afdeling men kan også have op til tre afdelinger. Nogle daginstitutioner har afdelinger, der ligger på samme matrikel, mens andre består af flere afdelinger, hvor der er afstand i mellem. 

Dagplejecentret - Damgårdsvej 20. '

Du kan læse om Dagplejen, Legestuen og Gæstehuset - på dagplejecentrets hjemmeside.

Børnehaven SøndergårdHerstedvesterstræde 2, 2620 Albertslund

 

Børn fra 2 år og 10 mdr - klub alder

Børnehuset Baunegård - Gl. Landevej 47, 2620 Albertslund

 

Børn fra 0 - 5 år

Børnehuset Brillesøen
 har to afdelinger:
Kærmosen - Tranehusene 75 
Tranekæret - Tranehusene 77 

Børnehuset Damgården 
har to afdelinger:
Bækken - Damgårdsvej 16
Jægerhytten - Damgårdsvej 22

Børnehuset Hyldespjældet - Store Torv 40, 2620 Albertslund

Børnehuset Kastanjen - 
Rypehusene 15 – 19, 2620 Albertslund

Børnehuset Lindegården
Hedemarksvej 20-22, 2620 Albertslund

Børnehuset På Sporet
 
 har tre afdelinger:
Kanen - Liljens kvt 8, 2620 Albertslund
Trinbrættet - Vognporten 5, 2620 Albertslund 
Vognporten - Vognporten 7, 2620 Albertlund

Børnehuset Roholmhaven har tre afdelinger:
Mælkebøtten - Degnehusene 53, 2620 Albertslund
Valmuen - Degnehusene 115, 2620 Albertslund
Snerlen - Degnehusene 113, 2620 Albertslund

Børnehuset StensmosenStensmosevej 12, 2620 Albertslund

Børnehuset StorkenStorkens Kvt. 12, 2620 Albertslund

Børnehuset SydstjernenHjortens Kvt. 9, 2620 Albertslund

Børnehuset ToftekærEgelundsvej 6C, 2620 Albertslund

Børnehuset TroldehøjEgelundsvej 6E, 2620 Albertslund 

Børnehuset Ved VejenGl. Landevej 47B, 2620 Albertslund 
 

 

Som en del af Budgetaftalen 2019 indføres ret til orlov fra dagtilbud i kortere perioder. 

Læs retningslinjerne her

Ansøgningsskema