Indsatsen overfor børn og unge med særlige behov

Albertslund Kommune har en lang række tiltag for børn og unge med særlige behov


I arbejdet med børn og unge med særlige behov ligger Albertslund Kommune især vægt på:

  • Helhedssyn med barnet i centrum
  • Tværfaglig og koordineret indsats, med fokus på udvikling af barnets og netværket omkring barnets egne ressourcer
  • Respekt og anerkendelse i mødet med børn, unge og deres familier

Læs Den Sammenhængende Børnepolitik

Luk alle
Åben alle

Indsatsen for børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år og deres forældre tager udgangspunkt i Albertslund Kommunes Sammenhængende Børnepolitik.

 

I arbejdet med børn og unge med særlige behov ligger Albertslund Kommune især vægt på:

  • Helhedssyn med barnet i centrum
  • Tværfaglig og koordineret indsats, med fokus på udvikling af barnets og netværket omkring barnets egne ressourcer
  • Respekt og anerkendelse i mødet med børn, unge og deres familier

Læs Den Sammenhængende børnepolitik

I arbejdet med børn med særlige behov er det vigtigt for Albertslund Kommune, at indsatsen sker så tidligt som muligt, og at der gennem det tværfaglige samarbejde skabes helhed og sammenhæng i indsatsen.

 

Du kan læse mere om det tværfaglige samarbejde i handleguiden "'Tværfagligt samarbejde - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov". Handleguiden er lavet til medarbejdere i Albertslund Kommune, der arbejder med børn og unge med særlige behov. Andre, med interesse for området, kan dog også læse handleguiden.


Skema til brug for underretning til Familieafsnittet (uden om Borger.dk)


På tværs din nøgle til det tværfaglige samarbejde 

Underret om børn/unge - anonym

Underret om børn/unge

Handleplan for den tværfaglige indsats

Skabelon samtykkeerklæring

Observationsskema til På tværs

Beredskabsplanen handler om både voldelige og seksuelle overgreb mod børn og unge. Den fortæller, hvad du som ansat i Albertslund Kommune skal gøre, hvis du får viden om eller mistanke om, at et barn eller en ung bliver eller har været udsat for et overgreb. Du kan også finde beskrivelser af tegn på, at børn og/eller unge har været udsat for overgreb. Hvis I i personalegruppen har behov for at arbejde med overgreb mod børn kan I finde inspiration i handleguiden.

 

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Handleveje ved bekymring eller mistanke om overgreb


Sundhed.dk om seksuelle overgreb mod børn