Familiehusets tilbud

Familiehuset i Albertslund er et tilbud til børnefamilier og unge med behov for hjælp til at få en bedre hverdag. Vi kan hjælpe børnefamilier med børn fra 0 til 18 år (med mulighed for forlængelse til det 23. år). Kontakten til Familiehuset kan ske på baggrund af en families eget ønske om at ændre nogen ting i familien, eller det kan være på baggrund af en bekymring for barnet eller den unges trivsel og udvikling. Indsatsen ydes efter Servicelovens § 11 og § 52 om hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte.


Familiehuset tilbyder:

* Åben Rådgivning (telefonisk og ved fremmøde) (link til folderen)

* Længerevarende rådgivningsforløb (max. 8 samtaler)

* Specialpædagogisk rådgivning til familier med handicappede børn

* Behandlingsforløb for familier

* Praktisk pædagogisk bistand til familier

* Intensive støtte- og behandlingsforløb i Børnehus Albertslund

* Støtte og behandling til unge (kontaktpersonsforløb)

* Botilbud i "ungeboligen" for 15-20-årige