Sundhedstilbud til børn, gravide og familier


I Albertslund er der fokus på at skabe gode sundhedsvaner hos børn og unge så tidligt som muligt f.eks. omkring motion og idræt, og sikre, at alle børn og unge støttes bedst muligt i at skabe sig et sundt liv.

Kommunen har tilbud om gratis børnetandpleje til børn og unge, ligesom Sundhedeplejen har en lang række tilbud til gravide, børn og familier.

Sundhedspleje

Tandpleje