Luise Pronk 43686670 mobil 21791678

Sundhedsplejerske. Spæd- og småbørn samt Herstedøster skole


E-mail: luise.pronk@albertslund.dk

Konsulent i dagtilbud: SFO Herstedøster Skole: Afd. Bifrost og

SFO Storagergård