Åben rådgiving

Åben Familie- og Ungerådgivning er et tilbud til familier, børn, unge og andre, der tager sig af børn i aldersgruppen 0-18 år i Albertslund Kommune. Du kan møde os hver onsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 16-18 eller skrive en mail og ringe til os


Rådgivningen tilbyder professionel hjælp og rådgivning til forældre, børn og unge til og med 22 år. Vi tilbyder også hjælp til kommende forældre.

Du kan også bruge Åben Rådgivning hvis du er forælder til et barn eller ungt menneske med handicap.

Det er gratis at bruge Åben Familie- og Ungerådgivning, og du kan henvende dig helt anonymt.

Du kan få op til tre samtaler. Hvis det ikke er nok til at du føler dig hjulpet, kan rådgiveren fortælle dig om yderligere muligheder for hjælp.

Det kan du få hjælp til: 

Forældre:

 • Bekymringer for jeres børns trivsel og udvikling
 • Opdragelses – og pubertets-problemer
 • Familiens situation ved uover-ensstemmelser, samværspro-blemer eller skilsmisse
 • Sund livsstil
 • Information om, hvor du ellers kan søge hjælp
 • Spørgsmål om børn med alle former for handicap
 • Familieplanlægning

Børn og unge til og med 22 år:

 • Bekymringer om eget liv og ud-vikling
 • Problemer i forhold til forældre, skole, kammerater
 • Misbrug af alkohol og stoffer
 • Problemer ved forældres skils-misse
 • Problemer med vægten
 • Spiseforstyrrelser
 • Information om, hvor du ellers kan søge hjælp
 • Støtte til at fungere med et handicap

Sådan henvender du dig:

Rådgivningen er åben onsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 16-18.

I åbningstiden kan du møde op i Familiehuset, du kan få telefonisk rådgivning og du kan bestille en tid til en samtale. I åbningstiden besvarer vi også mailhenvendelser.

Hvis du vil være sikker på at få en samtale, skal du kontakte os telefonisk eller via mail først.

Åben Rådgivning
"Familiehuset"
Sletteland 20
2620 Albertslund
Tlf. 40 38 48 64
E-mail: aar@albertslund.dk

 

Læs pjece om Åben Rådgivning