Sådan kommer du af med plastaffald

I boligområder med indsamling af plastemballage, må hård plast og plastfolie nu blandes.


I boligområder med plastindsamling kan mindre plastprodukter og plastemballage afleveres på områdets miljøstation.

Alle boligområder kan aflevere større plastprodukter på genbrugsstationen. Her skal plasten stadig sorteres i flere forskellige fraktioner. Spørg en genbrugsvejleder hvis du er i tvivl om hvilken container du skal bruge.