Farligt affald

Maling, lak, kemikalier og lignende bliver destrueret. Metallerne i lyskilder og småt elektronik udvindes og genanvendes.


Ja, tak til:

  • batterier og akkumulatorer
  • el-sparepærer, LED og lysstofrør
  • insekt- og plantegift
  • kemikalierester
  • kviksølvtermometre
  • malingrester, lak og lim
  • olierester
  • plantegødning
  • småt elektronik

Husk:

Du skal altid aflevere dunke, flasker og bøtter, der er mærket med et orange faresymbol i originalemballage.

Hvad så med?

Medicinrester og medicinemballage: skal på apoteket

Kanyler: skal på apoteket

Trykflasker: skal på genbrugsstationen

Selvantændelige klude og væsker: skal på genbrugsstationen

Spidse og skarpe genstande: skal på genbrugsstationen

Fyrværkeri og sprængstoffer: skal på genbrugsstationen

 

"Sygt farligt affald"

Hjørring Kommune har lavet en sjov rap om farligt affald. Klik her for at se den.