Boligområdernes affaldsinformation

Se dit boligområdes valg af ordninger


På kortet kan du klikke på dit boligområde og se i skemaet under kortet om dit boligområde har valgt sommertømning af madaffald. Du kan også se hvilke haveaffald- og storskraldsordning, der gælder for din bopæl.

De runde cirkler på kortet viser hvor kommunen har sat ekstra kuber op til plast og glasemballage. Ved de røde cirkler er der sat en kube op til plastemballage. Ved de blå cirkler er der både en kube til glas og plast.  

Du kan zoome og trække i kortet med musen.