Genbrugsstationen

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


Du finder Albertslund Genbrugsstation på Holsbjergvej 44, 2620 Albertslund.

Genbrugsstationen har åbent alle ugens 7 dage fra klokken 10-17, med undtagelse af den 24.-26. december, 31. december og 1. januar.

Du kan også benytte en af de andre genbrugsstationer i Vestforbrændings opland. Du kan se adresser og åbningstider for de enkelte genbrugsstationer på Vestforbrændings hjemmeside.

På Genbrugsstationen kan du besøge bytteafdelingen i Drivhuset. Klik på linket herunder og læs mere om Drivhuset og se Drivhusets åbningstider

Drivhuset

Herunder står nogle få, men vigtige retningslinier du skal følge, når du benytter Genbrugsstationen. Læs mere i Ordensreglement for Genbrugsstationen. Du kan også læse mere om Drivhuset og Skoletjenesten.

Det er nu muligt for borgerne i Albertslund, at hente kompost på genbrugsstationen. 

Vi fortsætter forårets kompostkampagne, men i lidt mindre målestok. Der leveres et læs kompost til genbrugsstationen hver måned sommeren over. Komposten kan hentes i begrænsede mængder efter princippet "først til mølle" af byen borgere.

Det evalueres til efteråret, om det er et tilbud, vi vil fortsætte med til næste år.

På genbrugsstationen kan borgere og virksomheder aflevere de fleste typer affald.

Bemærk at der findes særlige regler for virksomheders adgang til genbrugsstationen.

Farligt affald
Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold. Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 L beholdere).

Affald der ikke kan afleveres på genbrugsstationen

 • dagrenovation og andet let fordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
 • radioaktivit affald
 • eksplosivt affald
 • klinisk risikoaffald
 • jord i mængder over 1 m3, og jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde

Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg. ikke medregnet eventuel trailer. Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Klare plastsække - ikke sorte
Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen. Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.

Sortering på pladsen
Affaldet skal sorteres i affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på pladsen. Anvisninger fra pladspersonalet skal altid følges.

Læs mere i Ordensreglementet for Genbrugsstationen

Brug af transportør
Bruger du en transportør til at køre dit husholdningsaffald til Genbrugsstationen, skal transportøren og du udfylde denne aftaleseddel.

Transportøren skal vise aftalesedlen til personalet på Genbrugsstationen inden han afleverer dit affald.

 

Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen.

Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.

Affaldet skal sorteres i de containere/båse der er på pladsen. 

Er du i tvivl om hvilken container dit affald skal i, så spørg bare en genbrugsvejleder. Du kan kende dem på det orange arbejdstøj.

Dette oversigtskort viser placering af de forskellige containere på genbrugsstationen. Du kan få udleveret et oversigtskort på Genbrugsstationen.

 

 

Adgang til genbrugsstationen er begrænset til køretøjer på højst 3.500 kg (ikke medregnet eventuel trailer).

Denne adgangsbegrænsning er indført, fordi store biler og trailere typisk kommer med store mængder affald, og det gør det vanskeligt for genbrugsstationerne at skaffe plads i containerne til alle brugere.

Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold. Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 L beholdere).

 • dagrenovation og andet let fordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
 • radioaktivit affald
 • eksplosivt affald
 • klinisk risikoaffald
 • jord i mængder over 1 m3, og jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde

Bruger du en transportør til at køre dit husholdningsaffald til Genbrugsstationen, skal transportøren og du udfylde denne aftaleseddel.

Transportøren skal vise aftalesedlen til personalet på Genbrugsstationen inden han afleverer affaldet.

Transportørens køretøj skal være under 3.500 kg (trailer ikke medregnet).

Nyt Logo

Albertslund Genbrugsstation er bygget op omkring Materialegårdens gamle drivhus, som genbruges til formidlings- og byttehus.

Her formidles til børn og voksne at affald er en del af fremtidens ressourcer. I Drivhuset kan skolebørn lære om affald, sortering, genbrug og genanvendelse. Kontaktperson for besøg med skoleklasser er Keld Frandsen, tlf. 43 68 32 01.

I Drivhuset er der også en bytteafdeling, hvor borgere kan aflevere intakte og brugbare effekter til genbrug og samtidig selv gøre et genbrugsfund.

Drivhuset har åbent

 • Mandag - fredag kl. 10-16
 • Lørdage kl. 10-15
 • Søndage kl. 10-13

Bemærk: 

Drivhuset har lukket mandag - fredag i uge 49 (4. - 8. december 2017, begge dage inklusive), på grund af ferie.

Drivhuset har lukket den 24.-26. december, 31. december og 1. januar, på helligdage i øvrigt, 1. maj og Grundlovsdag. Lukkedage i forbindelse med ferie, kurser og andet fravær, vil blive annonceret på denne side, som en Nyhed på Albertslund kommunes hjemmeside (forsiden) og på Drivhusets facebookside.

Der er dannet en forening til støtte for Drivhuset. Det er de frivillige borgere der holder åbent i Drivhuset lørdage fra kl. 10 - 15 og søndage fra kl. 10 - 13. Har du lyst til at være frivillig i Drivhuset, så kontakt Helene i Agenda Centeret på tlf.: 43 62 20 15.

Se vores video om Drivhuset i Albertslund - hvor brugte ting får nyt liv.

Drivhuset vil også blive brugt til kampagner og arrangementer med fokus på affald. Agenda Centeret arrangerer bl.a. workshops hvor du kan lære at lave nye produkter ud af genbrugsgenstande. Det kaldes upcycling. Der vil være opslag i Drivhuset om kommende workshop og hvordan du tilmelder dig.

Har du en god genbrugside - så kom ned i Drivhuset og udstil den - så andre borgere kan blive inspireret. 

Albertslund Kommune tilbyder rundvisninger for skoleklasser på den lokale genbrugsstation. Her fortæller vi blandt andet om, hvad der sker med affaldet, og hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet korrekt.

Et besøg varer normalt halvanden time og kan altid tilpasses, hvis I for eksempel har et bestemt tema omkring affald, som I gerne vil have fokus på. Det er en god ide at kontakte genbrugsstationen inden besøget, hvis I har ønsker til hvad besøget skal indeholde, fx. hvilke affaldstyper som vil være relevante at snakke om for den aktuelle børnegruppe.

Pladsmedarbejderne, der står for jeres besøg, har været på kursus i formidling tilrettelagt af Vestforbrænding, som også står for udvikling af undervisningsmaterialer. I finder undervisningsmaterialerne på Vestforbrændings hjemmeside under Skole.

Hvis I ønsker at bestille en rundvisning på genbrugsstationen skal I rette henvendelse til Materialegårdens leder Keld Frandsen på tlf.: 4368 3201.

Hvem har besøgt genbrugsstationen i 2017:

 • 19. april; Glostrup, Vestervangsskolen, 4.klasse
 • 26. april; Albertslund, Egelundsskolen, 4. klasse
 • 19. maj; Albertslund, Herstedlund Skole, 1. klasse