Regulativ for husholdningsaffald

Gælder for alt affald fra private husstande


Albertslund Kommunes Regulativ for husholdningsaffald beskriver hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer affald samt din pligt og dit ansvar.