Pas godt på regnvandssystemet

Regnvandet i Kommunen løber i en ledning separat fra spildevandsledningen. Regnvandet løber til rekreative områder og bliver ikke renset ligesom spildevandet gør .


Det er vigtigt at der ikke sker spild af kemikalier eller hældes sæbe i regnvandskloakken udendørs. Vi ser en gang i mellem at der vaskes biler på veje og parkeringspladser, hvilket ikke er tilladt. Skal du have vasket din bil, skal det ske på en vaskeplads eller vaskehal indrettet til formålet. Før etablering af vaskehal eller vaskeplads skal der søges om tilladelse i kommunen

Hvis der sker et spild af kemikalier til regnvandskloakken er det vigtigt at du kontakter HOFOR. Læs mere om hvad du skal gøre