Spildevand

Albertslund Kommune er begunstiget af et totalt adskilt veldimensioneret regn- og spildevandssystem. HOFOR står for drift og vedligeholdelsen


Albertslund Vand og Spildevand blev i 2013 slået sammen med seks andre vandselskaber og fem spildevandsselskaber i hovedstadsområdet. Ud af fusionen kom HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

INDBERET VANDFORBRUG HER 

  • Akutte driftsforstyrrelser

Hvis du oplever akutte driftsforstyrrelser, f.eks. brud på en vandledning eller forstoppelser i kloakken skal du i åbningstiden ringe til HOFORs hovedomstilling på telefon 33 95 33 95.

Oplever du akutte driftsforstyrrelser udenfor åbningstiden, skal du kontakte HOFORs vagtstation på telefon 38 88 24 24. Vagtstationen er bemandet døgnet rundt. 

Du kan finde information om planlagte lukninger, gravearbejde og evt. driftsforstyrrelser på HOFORs hjemmeside.

  • Information om HOFOR

HOFORs hjemmeside kan du finde svar på en lang række spørgsmål, få hjælp til hvordan du læser din regning, benytte HOFORs tast-selv service, og få flere informationer om HOFOR og selskabets ydelser.

Har du spørgsmål vedrørende vand og spildevand, kan du kontakte HOFORs kundeservice på telefon 33 95 23 01 eller på kundeservice@hofor.dk.

Åbningstid:
Mandag-torsdag, kl. 09.00 til 16.00
Fredag, kl. 09.00-15.00

  • Regninger fra HOFOR

HOFOR opkræver vand og spildevand med to årlige rater. Man får stadig det samme vand, og pris og betingelser godkendes, som tidligere, af Albertslund Kommune. 

Læs om leveringsbestemmelser og priser på HOFORs hjemmeside