Beskyt din brønd/boring

Sådan kan du gøre


For at sikre det er godt drikkevand, der kommer fra din brønd eller boring, kan du gøre følgende:

  • Sørg for, at der ikke kan trænge regnvand, insekter m.m. ind til brønd eller boring fra oven eller fra siderne. Det kan gøres ved:
    • at hæve brønd-/boringsafslutning til 30 cm over terræn
    • afslutte den øverste ½m af en brønd med murede brøndringe og,
    • ha et dæksel, som ligger stabilt på en tætningsliste på brøndafslutningen
  • Sørg for at boringer placeret i bunden af en brønd afsluttes over vandspejlet i brønden og har tæt afslutning
  • Hold spildevandsledninger tætte og mindst 25 m væk fra brønd eller boring.

Er de tekniske forhold bragt i orden, men en analyse viser, at der stadig er for mange bakterier i vandet, kan det overvejes at klore vandet afhængigt af bakterieindholdet.

Kontakt en brøndborer eller VVS med forstand på kloring af boringer og brønde til at udføre arbejdet .