Ordning 1d: Et stativ til mad og rest ved husstanden

og fælles miljøspot med minicontainere til glas, papir, pap, metalemballage og plastemballage


Et stativ til rest- og madaffald ved husstanden

Du og din boligforening har valgt at have et stativ til rest- og madaffald ved husstanden. 

Du skal derfor enten have ombygget dit nuværende kassettestativ eller bestille et nyt stativ. Du skal tage stilling til om du vil ombygge dit stativ eller bestille et nyt stativ inden den 15. april 2016.

Ombygning af stativ

Hvis du i dag har et stativ til kassetter, hvor låget kan løftes i kassette- siden, kan stativet ombygges til madaffald. Ombygningen består i, at kassetter og hylde erstattes af en sækkering til madaffald. 

Vil du ombygge dit nuværende stativ, skal du kontakte Agenda Centeret på 4362 2015 eller eskildsen@agendacenter.dk

Det er vigtigt, at du kontakter Agenda Centeret, inden du går i gang, da det ombyggede stativ skal overholde arbejdsmiljøreglerne for skraldemanden. Hvis ombygningen ikke kan godkendes af Arbejdstilsynet, må skraldemanden ikke tømme dit stativ.

Kan låget i kassette siden på dit affaldsstativ ikke åbnes, kan Agenda Centeret måske hjælpe dig med at få byttet dit stativ til et der kan ombygges. Du kan også prøve at gå ind på facebooksiden Albertslund Bytter Affaldsstativer og se om der er nogen, der vil sælge eller forære deres gamle stativ væk.

Bemærk dog at sidste frist for bestilling af nye stativer er 15. april 2016, så hvis du ikke har indgået en aftale om at overtage et stativ der kan ombygges inden da, anbefaler vi at du overvejer at bestille et nyt stativ.

Nyt stativ til rest- og madaffald

Se stativ, mål og pris

Sådan bestiller du

Du bestiller en sækkering eller et stativ til rest- og madaffald ved at klikke på Bestil udstyr med NEM ID og følge vejledningen.

Sidste frist for bestilling af et nyt stativ er 15. april 2016.

Bestil udstyr med NEM ID

Levering og betaling

Stativ eller sækkering vil blive leveret i september 2016 på husstandens adresse. Udgifter til indkøb af udstyr vil efterfølgende blive afregnet ove den almindelige afregning af forbrugsafgifter til Albertslund Forsyning, medmindre der er aftalt andet med boligforeningen.

Manglende bestilling

Har du ikke bestilt et nyt stativ eller en sækkering til ombygning af dit stativ til kassetter senest den 15. april 2016, vil du i september 2016 blot få leveret et separat stativ til madaffald. Du vil efterfølgende blive opkrævet 1212,50 kr.

Du skal sikre at adgangsvejen opfylder reglerne

Du skal inden 1. oktober 2016 sikre, at adgangsvejen og placeringen af stativet på din matrikel opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Miljøspot med minicontainere til glas, papir, pap, metal og plastaffald

Din boligforening skal nu igang med etablere de ønskede miljøspots eller udvide eksisterende affalds-øer eller affaldsgårde.

I skal også indkøbe de ekstra minicontainere, som I skal bruge til de nye affaldstyper. Minicontainerne skal opfylde bestemte kravspecifikationer

Følg vejledningen herunder, der står hvordan I kommer i gang!

Vejledning om miljøspots eller affalds-øer