Samlet bestilling af stativer, med levering på p-plads

og fælles nedgravede containere til glas, papir, pap, plast- og metalemballage


Samlet bestilling med levering på p-plads

Boligområdets boligforening kan også lave en samlet bestilling af stativer, med levering på en p-plads eller lignende i jeres boligområde.

Hermed spares der 100 kr i levering per husstand.

Det er en forudsætning for en samlet bestilling, at leverandøren kan opkræve boligforeningen direkte for den samlede leverance. Foreningen skal altså sørge for at hver husstand får stativet bragt til sin adresse og inkassere de skyldige beløb hos de enkelte husstande. Bemærk at vægten for et stativ til rest og madaffald vejer 55 kg.

Ønsker I denne løsning skal boligforeningen kontakte os snarest på affaldoggenbrug@albertslund.dk, så den samlede bestilling kan afgives til leverandøren senest 15. april 2016.