Ordning 1b: En todelt beholder til mad og rest ved husstanden

og fælles miljøspot med minicontainere til glas, papir, pap, emballageplast og metalemballage


Den todelte beholder

Vestforbrænding leverer den todelte beholder til din husstand i løbet af september 2016.

Adgangsvej

Du skal inden 1. oktober 2016 sørge for, at adgangsvejen og placeringen af beholderen på din grund opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Fælles miljøspot med minicontainere

Din boligforening skal nu igang med etablere de ønskede miljøspots eller udvide eksisterende affalds-øer eller affaldsgårde.

I skal også indkøbe de ekstra minicontainere, som I skal bruge til de nye affaldstyper. Minicontainerne skal opfylde bestemte kravspecifikationer

Følg vejledningen herunder.

Vejledning om miljøspots eller affalds-øer

Vil du af med dit stativ?

Hvis du vil af med dit stativ, og det er i god stand, og begge låg kan åbnes - så kan der være andre der gerne vil overtage det. Albertslund Kommune og Agenda Centeret har taget initiativ til facebooksiden Albertslund Bytter Affaldsstativer, hvor du kan sætte dit stativ til salg eller forære det væk.