Ordning 1a: En todelt beholder til mad og rest ved husstanden

og fælles nedgravede containere i boligområdet til papir, glas, pap, metalemballage og plastemballage


Den todelte beholder

Vestforbrænding leverer den todelte beholder til din husstand i september 2016.

Adgangsvej

Du skal inden 1. oktober 2016 sørge for, at adgangsvejen og placeringen af beholderen på din grund opfylder Arbejdstilsynets regler.

Regler for placering af affaldsbeholdere

Fælles nedgravede containere

Din boligforening skal nu igang med at kontakte og indgå en aftale med en leverandør om etablering af de nedgravede beholdere i jeres område. I skal selv betale for beholderne og for etableringen. 

I skal beregne antallet og størrelsen på de nedgravede beholdere, som I skal have.

I skal også søge om byggetilladelse, før I må gå igang.

Følg vejledningen herunder.

Vejledning om nedgravede containere

Vil du af med dit stativ?

Hvis du vil af med dit stativ, og det er i god stand, og begge låg kan åbnes - så kan der være andre der gerne vil overtage det. Albertslund Kommune og Agenda Centeret har taget initiativ til facebooksiden Albertslund Bytter Affaldsstativer, hvor du kan sætte dit stativ til salg eller forære det væk.