Haveaffald, storskrald og pap

Hvilken ordning har du og hvordan bestiller du afhentning


Er din boligforening tilmeldt en have- og storskraldsordning?

Klik på boksen "Byens affaldsordninger" i højre side. Klik på dit boligområde og få informationer om dine affaldsordninger i skemaet under kortet.

Ud for haveaffald, storskrald og pap, kan du se om jeres boligområde får hentet affald ved husstanden, ved central opsamling eller ved en miljøstation. Har I valgt central opsamling, kan du se ved hvilken nærmeste adresse, at den centrale opsamling er placeret.

Hvis din boligforening har fravalgt indsamling af have og storskrald, vil der stå Fravalgt ud for Haveaffald og Storskrald. 

Bestil afhentning af haveaffald, storskrald og pap

Boligområder, der er tilmeldt ordningen, kan få hentet affaldet følgende tidspunkter. Det gælder også områder, som sætter affaldet ud i fælles bunker.

 • Storskrald den 1. og 3. onsdag i måneden. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
 • Pap den 2. og 4. onsdag i måneden. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
 • Haveaffald med grab onsdag i ulige uger. Du skal bestille senest mandagen før og inden kl. 24:00
 • Småt haveaffald hentes torsdag i ulige uger. Du skal bestille senest tirsdagen før og inden kl. 24:00

I boligområder med fælles affaldsøer og miljøstationer er det enten en ejendomsfunktionær eller en valgt kontaktperson (fx i en grundejerforening eller andelsboligforening), som bestiller tømning af containere eller afhentning af haveaffald, storskrald eller andet affald. Har du spørgsmål til affaldshåndteringen skal du henvende dig til ejendomskontoret eller den valgte kontaktperson.

I boligområder, der får hentet affaldet ved husstanden, er det den enkelte boligejer, som bestiller en afhentning. Når du vil bestille en afhentning, klikker du på linket "Mit affald (selvbetjening)" herunder - så åbner Vestforbrændings selvbetjeningsportal.

Vælg Albertslund Kommune og skriv din adresse i felterne til højre. Klik på Søg og din affaldsside kommer frem. Vælg den affaldstype, som du vil bestille afhentning af, ved at klikke på plusset til højre. Klik på "Oprette en bestilling" og vælg den bestilling du ønsker. Næste mulige afhentnings dag ses på bestillingslinket. 

Mit affald (selvbetjening)

Problemer med at bestille afhentning?

Oplever du problemer med at bestille afhentning online, kan du lægge en bestilling til Vestforbrænding kundeservice via denne formular. Bestillingen skal være sendt indenfor den angivne frist.

Alternativt kan du ringe på telefon 7025 7060 og få hjælp til at lægge en bestilling ind. 

VIGTIGT: Når du bestiller en afhentning telefonisk, skal du sikre dig at du får et bestillingsnummer oplyst, som du kan henvise til ved en eventuel manglende afhentning. Bestillingsnummeret er din sikkerhed for at der lagt en bestilling i systemet.

Krav til udsætning af pap:

 • Pap skal sættes ud til vejskel og være slået sammen og bundtet
 • Småt pap/karton kan samles i en papkasse
 • Pap må IKKE indsamles i plastiksække – heller ikke gennemsigtige
 • Pap må ikke være vådt. Lidt fugtigt er OK, men ikke vådt
 • Pap kan også samles i en tohjulet 240 liters affaldsbeholder. Du bestiller en beholder til pap på affaldoggenbrug@albertslund.dk eller via borger.dk. Den koster i øjeblikket 375 kr. som opkræves via forbrugsafgifterne. Når du har behov for tømning, bestiller du en afhentning af bundtet pap på selvbetjeningen og sætter beholderen ud til vejskel dagen før tømning.

Krav til udsætning af storskrald:

 • Storskrald skal sættes ud til vejskel og skal være sorteret, så renovatøren kan komme til de forskellige fraktioner hver for sig
 • Småt brændbart affald i gennemsigtige plastsække
 • Stort brændbart må maksimalt være 2,10 meter x 1 meter, 
 • Jern og metal må maksimalt være 2x2x1 meter (for eksempel en markise)

Udsætning af småt metal

Småt metal kan sættes ud i klare plastikposer.

 

Ved afhentning af storskrald forstås afhentning af kasseret indbo. Storskraldsordningen omfatter ikke byggeaffald og dagrenovationslignende affald.

Der afhentes kun sorteret storskrald.

I nedenstående oversigt fremgår de affaldsfraktioner vi tager med i storskrald ordningen, og hvilke krav vi stiller i denne forbindelse.

 

Storskrald - Affaldsfraktioner

 

Eksempler
Stort elektronikaffald og hårde hvidevarer

Computere, TV, støvsugere, solarier, symaskiner, komfurer, køleskabe, frysere, vaskemaskiner, elektroniske musikinstrumenter.

Placeres løst min. 0,5 m. fra rækværk eller mur.

 

Småt elektronikaffald

Småt udstyr med ledning og/eller batteri; telefoner, barbermaskiner, brødristere, kamera, kaffemaskiner, el-ledninger, legetøj, lamper.

I klare plastsække

 

Fjedermøbler og springmadrasser

Springmadrasser og andre møbler med fjedre

Afhentes løst, 0,5 m. fra mur eller rækværk

 

Stort jern og metal

Grill, haveredskaber, strygebrætter, persienner, skraldestativ af jern, cykler, postkasser, plæneklippere (tømt for Olie og benzin)

Cykler, postkasser, barnevogne og skraldestativer - skal have fastgjort en seddel med teksten: "Storskrald"
Afhentes løst eller i klare plastsække
Størrelse maks. 2x2x1 m.

 

Blød PVC

Badebolde, regntøj, gummistøvler, persienner af plast, haveslanger, soppebassiner, bruseforhæng, dækkeservietter, kontorstol-underlag, luftmadras, LP-plader

I klare plastsække

 

Brændbart

Træ, flamingo, bøger med limet ryg, ringbind, dyner, gavepapir, tæpper, hynder, melamin køkkenredskaber, telte (uden stænger), møbler (glas skal afmonteres), kufferter

Småt brandbart i klare plastsække
Stort brandbart løst, maks. 0,5 m. fra hegn og mur
Tæpper skal rulles eller foldes og fikseres med snor

Størrelse maks. 2,10x1x1 m.

 

Keramik og porcelæn

Vaser, glasskåle, keramik, stentøj

Afhentes løst i plastspand med hank.
Eller klar plastsæk.

Keramik og porcelæn indsamles OGSÅ i den røde boks til farligt affald.

 

 
Krav til udsætning af småt haveaffald:

Småt haveaffald sættes ud til vejskel, enten i papirsække eller bundtet med snor, svarende til størrelsen af en fyldt papirsæk. Småt haveaffald kan også samles i en beholder på 2 hjul, som også sættes ud til vejskel. Der skal være tale om en beholder skraldemanden kan håndtere på sin bil.

Krav til udsætning af stort haveaffald (afhentes med grab):

Har du stort haveaffald skal du minimum have 2 m3 affald, som ikke kan bundtes. Stort haveaffald skal samles i en bunke og lægges ud til vejskel. Det må ikke ligge til gene for trafikken eller øvrige beboere.

Har du mere end 5 kubikmeter skal du vælge 2 emner i bestillingsfeltet på selvbetjeningsportalen. Har du mere end 10 kubikmeter skal du vælge 3 emner osv. Nedenfor et vist et eksempel på en bestilling, hvis man har mere end 5 - men mindre en 10 kubikmeter stort haveaffald.

 Sådan bestilling du stort haveaffald, hvis du har mellem 5 og 10 kubikmeter