Farligt affald

Hvordan kommer du af med farligt affald, småt elektronik og porcelæn


Miljøbokse

Bor du i et boligområde, hvor I har fået en rød miljøboks, skal du bruge den til:

• farligt affald (fx rester af gift, kemikalier, maling med faremærke, makeup)
• keramik og porcelæn (fx skårede potter, tekrus og tallerkner)
• batterier
• sparepærer, LED pærer
• småt elektronik (alt med ledning, fx hårtørrer, elektrisk tandbørste, små lamper)
• spraydåser

Når boksen er fuld, sætter du den ovenpå din beholder eller dit stativ til restaffald. Så skifter skraldemanden den ud med en tom, næste gang han henter dit restaffald. Husk at skrive navn og adresse på boksen.

Hvis skraldemanden ikke har plads til flere fyldte miljøbokse på sin bil, skal han lægge en seddel i din postkasse, hvor der står at kassen bliver ombyttet førstkommende tirsdag. Der kører vognmanden en opsamlingsrunde. Ligger der ikke en seddel i din postkasse skal du ringe til Vestforbrænding kundeservice på 7025 7060, eller bruge selvbetjeningsportalen www.selvbetjening.vestfor.dk og lægge en afvigelse ind. 

Du kan også aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Miljøstationer

Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. Du kan også aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Genbrugsstationen

Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Læs mere om farligt affald på siden om Affaldssortering