Drifts- og serviceinfo

Driftsinformation om tømninger og andre informationer fra Vestforbrændings Kundeservice


Ustabil drift for nedgravede og delvist nedgravede beholdere (maj/juni 2019)

På grund af opsigelser fra medarbejdere samt tidligere arbejdsnedlæggelse er Remondis udfordret ift. at tømme de nedgravede beholdere rettidigt. 
Dette beklager Remondis, og de vil derfor undtagelses vist i den kommende tid tømme beholderne også i weekenderne. Dette betyder, at Remondis kan komme og tømme beholderne lørdag og søndag fra uge 22 (27. maj) og til og med uge 25 (23. juni).


Tømningerne vil blive foretaget inden for tidsrummet:
• Lørdage: kl. 8.00 – 14.00
• Søndage: kl. 8.00 – 14.00

I uge 24 bliver madaffaldscontainere først tømt tirsdag den 11. juni i stedet for om mandagen.

Pap som skulle have været tømt fredag den 7. juni tømmes mandag den 10. juni 2019.

Ovenstående gælder kun affald i nedgravede eller seminedgravede systemer.

Hvis der skulle være spørgsmål eller udfordringer med ovenstående, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte Vestforbrænding på kuberettelser@vestfor.

 

Fredag den 17. maj 2019

 

Arbejdsnedlæggelse afsluttet

Konflikten mellem medlemmer af 3F og Remondis, som torsdag betød en arbejdsnedlæggelse og et stop for afhentning og kørsel med affald er nu afsluttet, og 3F har anbefalet deres medlemmer at gå i arbejde igen.

Vi kan konstatere, at der igen bliver tømt affald.

Du vil fortsat blive holdt orienteret her på vores hjemmeside, hvis vi har yderligere relevante informationer i sagen.

 

Klik på linket herunder og se hvornår du får hentet affald. Det er også her du kan melde ind, hvis dit affald ikke er hentet eller du kan bestille afhentning af pap, storskrald og haveaffald.

 

Torsdag den 16. maj 2019

 

Gode råd hvis din adresse var omfattet af torsdagens arbejdsnedlæggelse

Dagrenovation, mad- og restaffald:
Hvis beholderen er fyldt, kan der sættes sække med affald ved siden af beholderen til afhentning. Det anbefales at opbevare affaldssækkene et sted, hvor rotter og fugle ikke kan komme til det f.eks. i et skur eller lignende indtil, indsamlingen genoptages.

Alle affaldsfraktioner (på nær dagrenovation, mad- og restaffald) kan afleveres på genbrugsstationerne. 
Borgere med to-kammerbeholdere ved husstanden kan også vælge at sætte klare plastposer med sorteret metal, plast, glas og papir ved beholderne. Så tager skraldemanden det med ved næste normale tømmedag.

Gode råd ifm. madaffald, så lugtgener og maddiker kan forebygges:
• Dryp madaffaldet godt af
• Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle (f.eks. fisk og kød)
• Brug evt. to poser til mad i stedet for én
• Skift posen til mad hver 2. dag
• Undgå at overfylde posen og husk at lukke den med en knude
• Læg posen til mad forsigtigt i din udendørsbeholder, så der ikke går hul på den
• Stil så vidt muligt din udendørsbeholder i skyggen
• Hold altid låget på din indendørs biospand og din udendørsbeholder lukket
• Vask din indendørs biospand og din udendørsbeholder med vand og sæbe efter behov

 

Onsdag den 27. marts 2019

Remonds er desværre bagud med tømning af plast i nedgravede affaldssystemer. Der kan pt. ikke siges noget om hvornår der bliver tømt.

Fredag den 15. marts 2019

Remondis er desværre ramt af akut bilnedbrud. Der må derfor forventes en del forsinkelse på indsamlingen af småt haveaffald. Vi genoptager afhentningen så snart bilen er på banen igen.
Remondis og Vestforbrænding beklager de gener det måtte medføre.

Fredag den 8. marts 2019

Kundeservice har lukket fredag den 8. marts 2019 fra klokken 12 på grund af afdelings seminar.

Mandag den 4. marts 2019

Vestforbrænding oplyser, at renovations firmaet desværre ikke når at tømme plast nedgravede containere i dag mandag den 4. marts 2019. Der bliver tømt tirsdag den 5. marts. Det handler om 64 adresser. Også indsamlingen af madaffald i nedgravede er ramt, så 6 adresser her ikke får tømt for madaffald.