Drifts- og serviceinfo

Driftsinformation om tømninger og andre informationer fra Vestforbrænding Kundeservice


 

Vask af affaldsbeholdere er nu afsluttet

En gang om året, sidst på sommeren, bliver byens beholdere til madaffald skyllet med 55°C varmt vand. Da der ikke bliver brugt sæbe vil beholderen ikke blive 100 % ren.

I Albertslund blev beholderne i 2019 skyllet i september måned. Beholderne blev skyllet i forbindelse med en af de ordinære tømninger. Skylningen foregår i en speciel vaskebil, som følger efter den almindelige renovationbil. Er din beholder ikke blevet skyllet, kan du rette henvendelse til Vestforbrændings kundeservice på telefon 7025 7060. Der køres en opsamlingsrunde for eventuelle glemte adresser cirka 3 uger efter endt skylning. 

Vasker du selv din beholder med sæbe, skal du opsamle sæbevandet og hælde det i toilettet. Du må ikke hælde det i en regnvands-brønd, da vandet  ledes urenset ud i vores åer og dermed forurener vandmiljøet.