Drifts- og serviceinfo

Driftsinformation om tømninger og andre informationer fra Vestforbrænding Kundeservice


30. marts 2020:

Genbrugstation forventes at åbne igen for borgere på tirsdag - men besøgende lukkes kun ind i små hold.

Der er portvagt, så der kan være kø ved indgangen - medbring og brug handsker under hele besøget. Udskyd dit besøg om mulig.

 

 

Torsdag den 12. marts 2020: Situation i forhold til Corona relaterede tiltag

Remondis meddeler, at i dag indsamles affald som udgangspunkt som planlagt og det vil vi arbejde på også kommer til at ske de kommende dage og uger. Vi tager løbende stilling til, om der er brug for yderligere tiltag/ændringer.

Der henstilles til at alle tager hensyn til skraldemændene, som udfører dette vigtige stykke arbejde. Hold derfor gerne mindst 2 meters afstand til din skraldemand.

I tilfælde af stort mandefald blandt skraldemændene, bliver mad og restaffald prioriteret over øvrigt affald. Hvis det bliver nødvendigt stiller kommunen containere op på udvalgte steder, hvor borgerne kan aflevere affald. 

Vestforbrændings kundeservice kan fortsat kontaktes på 7025 7060.

Genbrugsstationen er kun åben for erhvervsliv og lukket i weekenderne til og med d. 29. marts! 

Til og med d. 29. marts modtager genbrugsstationerne kun affald fra erhvervslivet på hverdage i den almindelige åbningstid fra kl. 10-17. Det bliver løbende vurderet om der er behov for yderligere restriktion af åbningstiden på hverdage.

Genbrugsstationen er lukket i weekenden. Borgerne opfordres til at vente med at aflevere affald på genbrugsstationerne. 

 

Torsdag den 12. marts: Vedrørende tømning af nedgravede systemer

Remondis har meldt, at de ikke kan tømme plast i nedgravede containere i dag torsdag pga. blæsevejret. Det betyder at ruten bliver flytte en dag. Torsdagsruten bliver kørt fredag og fredagsturen bliver kørt på mandag.