Info til pladspersonalet på miljøstationerne

Find tømmedage, bestil bioposer eller tømning af beholdere og indberet affald.


Luk alle
Åben alle

Her kan du bestille bioposer eller tømninger af jeres affaldsbeholdere.

 

På selvbetjeningsportalen kan du bestille tømning af hver enkelt affaldstype på den enkelte standplads. Du skal være opmærksom på, at du kan have flere standpladser. Du skal kende adressen på din standplads når du logger ind. 

For at bestille er det vigtigt, at du har et NemID, nøglefil eller viceværts-login. Anskaffelse af et NemID, nøglefil eller viceværts-login sker via www.medarbejdersignatur.dk. Du kan få hjælp til NemID på www.nemid.dk

Har du brug for hjælp til at komme igang med den nye portal, så kontakt Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 7025 7060 eller via kundeservice@vestfor.dk.

Gå til selvbetjeningsportalen

Vejledning i brug af selvbetjeningsportalen

Bioposer

På linket herunder bestiller du bioposer til din boligforening. For at spare på leveringsomkostningerne skal du bestille til ½ års forbrug ad gangen. Men heller ikke mere, da der er begrænset holdbarhed på bioposerne. Bioposerne skal opbevares tørt og frostfrit. 

Hvis jeres boligforening har et ½ årligt forbrug på mere end 56 kasser (=1 palle) kan I bestille en palle direkte fra Vestforbrænding via ovenstående link. Kontakt kundeservice på 7025 7060 og aftal en bestilling.

Bioposerne skal opbevares ved stuetemperatur, tørt og ikke i direkte sol. Der kan ved denne opbevaring forventes en holdbarhed på ½ år.

Sådan gør du!

 

Du skal bestille til cirka ½ års forbrug ad gangen, for at minimere antallet af leveringer mest muligt. 

Bestil dog kun til ½ års forbrug, da poserne har en begrænset holdbarhed på ½ - 1 år afhængig af opbevaring. Bioposerne skal opbevares tørt, frostfrit og må ikke få direkte sollys eller varme fra opvaskemaskiner og lignende.

I gennemsnit bruger en husstand en pose om dagen. I en kasse er der 16 pakker med 4 ruller bioposer. Der er 100 bioposer i en pakke. 

Du kan bestille online med NemID på linket herunder. 

Bestil bioposer med NemID

Du kan også bestille via affaldoggenbrug@albertslund.dk. Husk i mailen at skrive leveringsadresse og kontaktoplysninger.

Skal du bruge flere end 56 kasser (1 palle) så bestil via selvbetjeningsportalen eller kontakt Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 7025 7060. 

Gå til selvbetjeningsportalen

Kontakt SMOKA når miljøskabet skal tømmes.

 

Tømning af miljøskab bestilles hos SMOKA på telefon 3322 3237 eller email smoka@smoka.dk

Farligt affald fra miljøskabene indsamles 1-6 gange om året efter bestilling eller fast aftale mellem SMOKA og det enkelte boligområde.

Udstyr til håndtering af farligt affald

Sorteringsmateriel, sikkerhedsudstyr og brandmateriel kan bestilles hos SMOKA på telefon 3322 3237.

Levering af materiel sker i forbindelse med afhentning af farligt affald. Det er vigtigt at sikkerhedsudstyr og brandmateriel er i orden, så husk at tjekke det jævnligt.

Her finder du skilte til brug for miljøstationer, affaldsøer m.v.

 

44 x 31 cm billeder med piktogram og tekst. Skiltene kan frit anvendes og tilpasses efter behov.

Husholdningsfraktioner:

Pap

Papir

Plast

Glas

Madaffald

Metal

Restaffald

 

Stort affald

Haveaffald

Småt brændbart

Stort jern og metal

Hårde hvidevarer

Skærme

Polstrede møbler

Træmøbler uden fjedre

 

Andre fraktioner:

Farligt affald

Porcelæn og keramik

Småt elektronik

Alle boligområder bliver hvert år bedt om at indberette affald som er håndteret udenom de kommunale ordninger.

 

Albertslund Kommune udarbejder i samarbejde med Vestforbrænding, hvert år en affaldskortlægning for det foregående år. 

For at få en så rigtig kortlægning som muligt, skal boligselskaberne hvert år i januar indberette det affald, som de har håndteret udenom de kommunale ordninger. 

Skema til indberetning printes via link herunder. Skemaet udfyldes, scannes og sendes til affaldoggenbrug@albertslund.dk.

Skema - Affald udenom de kommunale ordninger i 2020

Se affaldskortlægning for Albertslund 2019

Se samlerapport for affaldskortlægning for Vestforbrænding 2019