Skilte til affaldsgårde m.v.

Her finder du skilte til brug for miljøstationer, affaldsøer m.v.


44 x 31 cm billeder med piktogram og tekst. Skiltene kan frit anvendes og tilpasses efter behov.

Husholdningsfraktioner:

Pap

Papir

Plast

Glas

Madaffald

Metal

Restaffald

 

Stort affald:

Haveaffald

Småt brændbart

Stort jern og metal

Hårde hvidevarer

Skærme

Polstrede møbler

Træmøbler uden fjedre

 

Andre fraktioner:

Farligt affald

Porcelæn og keramik

Småt elektronik