Affald udenom de kommunale ordninger

Alle boligområder bliver hvert år bedt om at indberette affald som er håndteret udenom de kommunale ordninger


Albertslund Kommune udarbejder i samarbejde med Vestforbrænding, hvert år en affaldskortlægning for det foregående år. 

For at få en så rigtig kortlægning som muligt, skal boligselskaberne hvert år i januar indberette det affald, som de har håndteret udenom de kommunale ordninger. 

Skema til indberetning printes via link herunder. Skemaet udfyldes, scannes og sendes til affaldoggenbrug@albertslund.dk.

Skema - Affald udenom de kommunale ordninger i 2019

Se affaldskortlægning for Albertslund 2018

Se samlerapport for affaldskortlægning for Vestforbrænding 2018