Grønt regnskab

Albertslund Kommune udarbejder grønt regnskab over byens ressourceforbrug og miljøpåvirkninger


Det grønne regnskab er digitalt og kan ses herunder.

Grønt regnskab

På hjemmesiden kan du se mere specifikke opgørelser for "Albertslund", "Kommune", "Boliger" og "Erhverv", ligesom du kan finde Albertslund Kommunes CO2 regnskab. Alle boligområder og kommunale institutioner har også deres eget regnskab på hjemmesiden.