Sortering på pladsen

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


Affaldet skal sorteres i de containere/båse der er på pladsen. 

Er du i tvivl om hvilken container dit affald skal i, så spørg bare en genbrugsvejleder. Du kan kende dem på det orange arbejdstøj.

Dette oversigtskort viser placering af de forskellige containere på genbrugsstationen. Du kan få udleveret et oversigtskort på Genbrugsstationen.