Sortering på pladsen

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


Affaldet skal sorteres i de containere/båse der er på pladsen. 

Er du i tvivl om hvilken container dit affald skal i, så spørg bare en genbrugsvejleder. Du kan kende dem på det orange arbejdstøj.