Kun klare sække - ikke sorte

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


Afleveres affald i sække skal det være i klare plastsække, så indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsstationen.

Dette kræves for at sikre, at affaldet ender i den rette container.