Farligt affald

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


Farligt affald skal afleveres til personalet i forsvarligt lukket emballage påsat oplysning om indhold. Affaldet kan kun afleveres i mindre mængder (max. 25 L beholdere).