Eternitplader og asbestaffald

Eternitplader skal anmeldes, hvis du har mere end 10 plader


Hvis du skifter eternitplader på din ejendom, skal det anmeldes til kommunen, hvis du skal af med mere end 10 af de gamle plader.

Du kan anmelde eternitaffaldet via dette onlinelink. Eller kontakte kommunens miljøafdeling på miljo@albertslund.dk

Større mængder asbestholdige eternitplader, skal du aflevere direkte til et godkendt modtageanlæg efter anvisning fra kommunens miljøafdeling.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, modtager du inden for 14 dage en skriftlig anvisning til et godkendt modtageanlæg. Du skal medbringe anvisningen til modtageanlægget for at kunne komme af med affaldet.

Har du 10 eternitplader eller derunder, herunder knækkede plader, kan du aflevere dem på genbrugsstationen, men kun hvis de er forsvarligt plastemballeret, så der ikke kan slippe støv ud. Gør eventuelt de knækkede plader våde, inden du pakker dem ind.

Eternit skal nu pakkes ind
Eternit-affald skal fremover afleveres i en lukket plast-emballage (f.eks. plastfolie), når det skal afleveres på genbrugsstationen.

Ældre eternit kan indeholde asbest, og derfor skærper Albertslund Kommune kravene til indpakning af eternit-affaldet, for i endnu højere grad at sikre miljøet i vores omgivelser og arbejdsmiljøet for både borgere og medarbejdere, der færdes på genbrugsstationerne.

Det har hidtil været muligt at aflevere hele eternitplader uemballeret på genbrugsstationen i Albertslund Kommune. Det er slut nu.

Ved at emballere eternit-affald vil der være begrænset risiko for:
• At der spildes på udendørsområdet ved containeren
• At borgere og medarbejdere bliver udsat for asbestfibre under aflæsning
• At der er støvende materiale i containeren

Derfor skal eternit-affald fremover afleveres i en lukket plastemballage og max 10 plader på et besøg.

Asbest har op til midten af 1980'erne været brugt i isolerings materiale, til brandsikring og i tagplader.

Fibercement tagplader produceret efter 1989 er uden asbest, men det er ikke muligt at se forskel på pladerne, når først de ender på genbrugsstationen. Derfor håndteres og behandles alle tagpladerne som asbestholdige, og skal i eternit-containeren.

Hvad sker der med affaldet?
På grund af risikoen for indhold af asbest, bliver affaldet specialdeponeret på AV Miljø. Affaldet dækkes umiddelbart efter aflæsning med jord for at forhindre spredning af asbestfibre.

Har du yderligere spørgsmål til den praktisk håndtering på genbrugsstationen, så kontakt medarbejderne på pladsen.