Brug af transportør

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


Bruger du en transportør til at køre dit husholdningsaffald til Genbrugsstationen, skal transportøren og du udfylde denne aftaleseddel.

Transportøren skal vise aftalesedlen til personalet på Genbrugsstationen inden han afleverer affaldet.

Transportørens køretøj skal være under 3.500 kg (trailer ikke medregnet).