Asbest affald

Du skal anmelde dit asbest affald til kommunen


Asbestholdigt affald skal anmeldes til Albertslund Kommune uanset mængden, senest 14 dage før affaldet fremkommer.

Større mængder asbestholdige eternitplader, samt knækkede plader og andet støvende asbest affald, skal du aflevere direkte til et godkendt modtageanlæg efter anvisning fra kommunens miljøafdeling.

Du må kun afleveres intakte asbestholdige eternitplader uden brudflader på Genbrugsstationen og kun i mindre mængder (5-10 plader).

Kontakt kommunens miljøafdeling på 4368 6868 eller på miljo@albertslund.dk. Du kan også anmelde asbestaffaldet online.

Når kommunen har modtaget din anmeldelse, modtager du inden for 14 dage en skriftlig anvisning til et godkendt modtageanlæg. Du skal medbringe anvisningen til modtageanlægget for at kunne komme af med affaldet.