Affald der ikke må afleveres

Åbningstider og regler for brug af Genbrugsstationen og Drivhus


  • dagrenovation og andet let fordærveligt affald (nedfaldsfrugt kan dog afleveres som haveaffald)
  • radioaktivt affald
  • eksplosivt affald
  • klinisk risikoaffald
  • jord i mængder over 1 m3, og jord fra grunde der er registrerede som forurenede, uanset mængde