Tre todelte beholdere ved husstanden

Ordning 2


Mad- og restaffald, papir, plast-, metal- og glasemballage

I dit boligområde har hver husstand tre todelte beholdere til hhv. mad/rest, papir/plast og metal/glas. 

Du lejer de tre beholdere. 

Mad/Rest

Beholderen til mad- og restaffald tømmes hver 14. dag. Har dit boligområde valgt sommertømning, bliver beholderen tømt hver uge i juni, juli og august. Klik på dit boligområde på kortet til højre og tjek om dit boligområde har valgt sommertømning i skemaet under kortet. 

Du kan altid selv vaske beholderne, hvis du skønner det er nødvendigt. Læs mere om hvordan du kan undgå lugtgener m.v. under Håndtering af madaffald.

Papir/Plast

Beholderen til papir og plastemballage tømmes hver 3. uge. Har du mere papir eller plastemballage end der kan være i beholderen, kan du stille det ud (sorteret) i klare sække ved siden af beholderen aftenen før afhentning. Så tager skraldemanden sækken(e) med. 

Metal/Glas

Beholderen til Metal/Glas tømmes hver 8. uge. Har du mere metal- eller glasemballage end der kan være i beholderen, kan du stille det ud (sorteret) i klare sække ved siden af beholderen aftenen før afhentning. Så tager skraldemanden sækken(e) med. 

SMS

Du kan få en SMS dagen før beholderne til Papir/Plast og Metal/Glas bliver tømt. Læs mere under SMS Ordning.

Haveaffald, storskrald og pap

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge imellem. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find information om dit boligområdes ordning for haveaffald,  storskrald og pap i skemaet under kortet. 

Læs mere om hvordan du bestiller en afhentning under Haveaffald, storskrald og pap

Farligt affald

I dit boligområde har alle husstande fået udleveret en rød miljøboks til farligt affald. Når boksen er fuld, sætter du den ovenpå din beholder eller dit stativ til restaffald. Så skifter skraldemanden den ud med en tom boks, næste gang han henter dit restaffald. 

Læs mere om hvordan du bruger den røde miljøboks under Farligt affald

Andet affald

Der er stadig en del affald som du ikke får hentet. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.

Mål på beholderne